SERTIFIKAADID x

  • ISO 14001 on üks osa rahvusvaheliste keskkonnajuhtimise standardite seeriast, mida võib kohaldada mis tahes organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemile kõikjal maailmas. ISO 14001 põhineb tegevustsüklil plaanimine-teostamine-kontrollimine-parendamine. ISO 14001 standardis on määratletud kõik tähtsamad nõuded ettevõtte keskkonda mõjutavate toodete, tegevuste ja teenuste kindlaksmääramiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks, samuti kogu süsteemi juhtimiseks ja täiustamiseks.

  • OHSAS (Töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem) on standard, mis sisaldab töötervishoiu ja -ohutusega seotud nõudeid ning võimaldab ettevõttel riske ohjata ja oma tegevust tõhustada. OHSAS 18001 standard käsitleb töötervishoiu ja -ohutuse juhtimist ning on aluseks ettevõtte pidevale täiustumisele selles valdkonnas. See annab huvirühmadele garantii, et ettevõte järgib oma sõnastatud töötervishoiu ja -ohutuse poliitikat.

  • CE-märgistus näitab, et toode vastab sellele õigusaktiga esitatud nõuetele ja selle suhtes on järgitud õigusaktis sätestatud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda. Toote nõuetele vastavust tõendab õigusaktis sätestatud juhtudel vastavussertifikaat, vastavusdeklaratsioon või vastavusmärk.

  • ISO9001 standard spetsifitseerib nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile juhuks, kui organisatsioon a) peab demonstreerima oma suutlikkust pakkuda järjekindlalt tooteid, mis vastavad kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele, ning b) püüab suurendada kliendi rahulolu süsteemi mõjusa rakendamise, sh süsteemi pideva parendamise protsesside ja kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele vastavuse tagamise teel.